YOGA

Välkommen till VIDYAYOGA

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är diplomerad yogalärare med lärarutbildningar från The International Sivananda Yoga Vedanta Centre i England , www.sivananda.org och från Kripalu center for yoga & health, U.S.A. www.kripalu.org.

Dessutom har jag gått olika kurser i yoga i Sverige och i Thailand.

Vad menas med yoga?

Yoga är en gren indisk filosofi. Historiskt kan man spåra den tillbaka till den vediske kulturen runt 2800 f.kr. Ordet yoga betyder förening eller sammansmältning. Det finns många olika grenar av yoga som var och en använder olika metoder för att nå samma enande mål – integrering av kropp och själ i en helhet. Den i västerlandet mest kända formen av yoga är Hatha yoga. Ordet Hatha betyder kraftfull. Ha betyder sol och tha betyder måne. Tanken om att harmonisera motsättningar är ett grundläggande begrepp i yoga, varm energi förenas med kall, stark energi med mjuk, maskulin med feminin energi. Hatha yoga tar i bruk en kombination av ställningar asanas, andningsövningar och reningsprocesser. Den inriktar uppmärksamheten mot den fysiska och icke-fysiska kroppen och därigenom utgör den en förberedelse för fördjupning och meditation. Livet för den yogi handlar om självdisciplin som bygger på enkel livsföring och högt tänkande. Kroppen ses som ett tempel eller ett fordon åt själen. Den har specifika krav som måste bli uppfyllda för att kunna fungera bra. Därför har de vise männen utvecklat ett integrerad system som förhindrar kroppens förtidiga förfall.

 

Yogans fem huvudprinciper:

1.  Riktiga övningar
2.  Riktig andning
3.  Riktig avslappning
4.  Riktig diet
5.  Positiv tänkande och meditation

 

Mitt sätt att arbeta som yogainstruktör

Som yogainstruktör arbetar jag med Hatha-yoga. Metodiken har jag hämtat från mina lärarutbildnigar i England och i U.S.A. Som lärare har jag en stor glädje av mina egna erfarenheter. Jag ser varje elev som en unik individ som jag försöker att stödja på hans/hennes resa in i yogans värld. Jag har arbetat med yogagrupper i Norge, Thailand, Stockholm, Rimbo, Norrtälje och Vadstena.

I Norge arbetade jag med privata patienter genom yoga och samtal med kreativa inslag av målning och skrivövningar. Mina patienter led av paniksyndrom, ångest och utbrändhet. Jag har funnit yoga-terapin som en mycket verksam väg att förbättra sömnen och reducera stress i vardagen.

 

Du är välkommen att ta kontakt med mig och du har frågor om yogan eller om du är intresserad av att påbörja ditt yogautövande i någon form.