Föreläsningar

whale_symbol_2BARN SOM FAR ILLA

Föreläsningarna har haft sitt fokus i barns villkor som ofta osedda individer. Jag har sett som min uppgift att försöka synliggöra dessa barn och föra fram deras talan.

Teman för föreläsningarna har varierat under åren. Det har varit som att vrida på ett kaleidoskop och blicka in i barns verklighet utifrån olika perspektiv. Jag har arbetat som föreläsare under arton år.

 

Materialet för mitt föreläsande har jag hämtat från yrkeslivet som konsult åt barnomsorg och skola i Stockholms län, kurator på PBU/BUP, gruppterapeut åt sexuellt utnyttjade tonårsflickor, familjeterapeut, projektanställd på skolorna i Lund inom VOB (våld och olycksfallsberedskap, ett projekt som startades av neurokirurgen i Lund i syfte att förebygga våld bland ungdomar), handledare åt behandlingshem i Skåne och som handledare åt terapeuter som arbetar med tonårsgrupper. Jag har också studerat barns villkor i andra länder, bl.a. i USA och i England.

whale_symbol_2MÅLGRUPPER

Den allra största målgruppen för mina föreläsningar är personal ur barnomsorgen och skolan, men jag har även utbildat socialsekreterare, psykologer, sjukvårdspersonal, terapeuter, poliser, åklagare, advokater och domare.

Jag är utbildad i krishantering. Mitt arbete som konsult inom barnomsorgen i Kista under året för den tragiska bussolyckan i Norge och som volontär på Khao Lak i Thailand efter Tsunamin ger erfarenheter som är värdefulla när jag föreläser om barn i sorg och kris och hur barn reagerar vid traumatiska upplevelser.

Jag har anlitats som föreläsare i Sverige, Norge, Finland och Island.