Föreläsningar Att samtala med flyktingbarn som far illa

Att samtala med flyktingbarn som far illa. Varje flyktingbarn kommer med sin berättelse. Hur samtalar man med traumatiserade barn? Hur arbetar man med barnets rädslor och vinner dess förtroende? Hur når man barn som inte vågar eller kan berätta? Den här utbildningsdagen syftar till att öka din förmåga att möta flyktingbarn som far illa. Utbildningsdagen är dessutom ett bra sätt att få igång en process på din arbetsplats.

Syftet med utbildningen

Denna utbildningsdag syftar till att öka din förmåga till ett verkligt möte mellan dig och ett flyktingbarn som far illa. Du får en möjlighet att genom konkreta metoder, filmer, samtal i små grupper och korta övningar öka din förmåga att vara en samtalsledare.

 

Ur innehållet

Vad menas med kommunikation? Kanaler för kommunikation. Mötets betydelse. Om empati och KASAM. När flyktingbarn far illa – signaler. Om kris och krisreaktioner. Om trauma och konsekvenser av trauma. Faktorer som försvårar kommunikation av trauma. Om minnet. Yrkesrollernas betydelse. Samtalsmetodik. Ramen för samtalet. Vad man kan prova på i situationer där barnet inte vill tala. Hur man ta hand om sig själv när man arbetar med traumatiserade barn?

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla yrkesgrupper som kommer i kontakt med flyktingbarn. Utbildningsdagen har bl.a hållits för personal för Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Röda Korsets flyktingenhet och Barnrättsbyrån.

Föreläsare

Kaisu Akselsdotter, socionom, familjeterapeut med lång erfarenhet av arbete med barn i kris. www.akselsdotter.se. Under de senaste åren har Kaisu arbetat med utbildningar om Samtal med barn och ungdomar som far illa, bl.a åt Kommunutbildningar och Rädda Barnen.

 

Ensamkommande flyktingbarn Läs mer