Välkommen till Kaisu Akselsdotter

Jag arbetar för de utsatta och osedda barnens rätt till ett värdigt liv.

Kaisu Akselsdotter


Föreläsningar våren 2016:

Att möta och bemöta flyktingbarn i förskolan
Läs mer

2016-05-18 i Göteborg

Uppdragsutbildning:
Att möte och bemöta flyktingbarn i förskolan pdf