Välkommen till Vidyayoga

 

Kaisu Akselsdotter

Vem är Kaisu Akselsdotter?

Kaisu Akselsdotter, socionom, familjeterapeut och dipl. yogalärare med lärarutbildningar från The International Sivananda Yoga Vedanta Centre i England , www.sivananda.org och från Kripalu center for yoga & health från, U.S.A. www.kripalu.org samt Yinyogalärarutbildning hos www.yogadevi.se.

Jag flyttade under 60-talet till Sverige från Finland. Jag har bott i Stockholm, Lund och i Norge. Jag har två vuxna barn och fyra barnbarn. Under tio års tid har jag varje år vistats utomlands, mest i Sydost-Asien: Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Indonesien, Burma och Indien. Dessa resor har kommit att påverka hela mitt liv och synen på världen.

 

Jag tror på människors lika värde och i min livsstil strävar jag efter frivillig enkelhet. Min vision i arbets- och mitt privata liv är att lyfta upp och synliggöra det osedda barnet. Vägen till denna synliggörande går genom kärleksfullhet och empatiskt bemötande, något jag försöker förmedla genom yogaundervisning, mina föreläsningar och kurser i personlig utveckling.

Jag har lång erfarenhet av arbete med barn i kris. Jag har bland annat arbetat som konsult inom barnomsorgen under tiden för den tragiska bussolyckan i Måbödalen i Norge och deltagit i hjälparbete i Thailand; Phuket och Kao Lak efter Tsunamin. Jag är välkänd för mina utbildningar om barn i kris, sexuella övergrepp, EQ och social kompetens samt stress.

YOGA

– Utbildningar i Yin/Yangyoga kan beställas av www.klosterhotel.se

– Under vecka 13 (5 dygn) 23 – 28 mars 2019 håller jag en kurs på Masesgården,  www.masesgarden.se, i Yin/yangyoga för nybörjare.

Anmälningarna görs till info@masesgarden.se

Ur innehållet i broschyren:

”Vårt prestationsinriktade samhälle domineras av överskott på Yang, vilket kan leda till stress och sjukdomar. Yang – den aktiva, kraften, elden behöver balanseras av Yin – det långsamma, lugna, stillsamma. Yang/Yin-yoga skapar naturlig balans mellan kropp och själ”.

Du kan läsa mer om mina yoga kurser här